Zakres programu certyfikacji

Wydanie 1 z dnia 04.02.2022 r.

- Rzeczoznawcy samochodowi, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – z późniejszymi zmianami - Prawo o ruchu drogowym, art. 79a.
- Rzeczoznawcy samochodowi, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – z późniejszymi zmianami – o transporcie drogowym.
- Rzeczoznawcy samochodowi wykonujący czynności związane z ruchem drogowym i techniką pojazdową nieokreślone w ustawie prawo o ruchu drogowym oraz ustawie o transporcie drogowym:
1. Wyceny wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów, ich zespołów i elementów,
2. Ekspertyzy/opinie w zakresie techniki pojazdowej,
3. Ekspertyzy/opinie w zakresie elektroniki i elektrotechniki pojazdowej.

Centrum Certyfikacji Motoryzacji PLMOT - Wszystkie prawa zastrzeżone © 2022

Designed with ‌

Mobirise.com